# کارنامه

کارنامه های 87 صنایع - صنایع

رتبه      معدل کنترل موجودی طرحریزی آمارواحتمال تحقیق    زبان انگلیسی  2       -   79     73.33  80    58.14   66.66     6       -   75.43   70.17  77.77  60.78   52.22     15      ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 5 بازدید

کارنامه های 87سیستم های اقتصادی و اجتماعی

دو مطلب قبل را حتما بخوانید. رتبه      معدل     تحقیق     برنامه نویسی   آمار      ریاضی    زبان انگلیسی 1       -        55.55    51       86      95      ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 10 بازدید